مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع تراورتن کرم، سفید، رنگی

 

وب سایت: www.behengamstone.com
تلفن: 0253-3443301-2
نمابر 0253-3443942
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتــر 12جاده کاشان، قطب صنعتی امید، سی متری دوم سنگبریها، نبش چهارراه اول، سمت راست
تلفن همراه: 0912-1535548 , 0912-5510997
قــم، کیلومتــر 12جاده کاشان، قطب صنعتی امید، سی متری دوم سنگبریها، نبش چهارراه اول، سمت راست
0253-3443301-2