کتیبه سنگ افرا

کتیبه سنگ افرا

مدیریت: خسروی

تولیدکننده: سنگ تراورتن

تلفن: 021-56231414-16
نمابر 021-56235810
آدرس دفتر مرکزی: تهران، 5کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3
تهران، 5کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3
021-56231414-16