مدیریت: سید مهدی صدری زاده

تولیدکننده: انواع ســــنگهای دکوراتیو،

آنتیک و گیوتین

آدرس ایمیل: msadrizadeh52@gmail.com
وب سایت: www.katibestone.com
تلفن: 051-36582220
نمابر 051-36581735
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، سه راه دانش، آزادی 113، سنگ کتیبه
تلفن همراه: 0915-3153078 , 0913-1124442
مشهد، شهر سنگ، سه راه دانش، آزادی 113، سنگ کتیبه
051-36582220