مدیریت: شادکمالی

واردکننده: زنجیر محافظ لاستیک

 

تلفن: 021-33544894-5
نمابر 021-33544893
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان شهید دیالمه، پلاک 54، واحد 4
تلفن همراه: 0912-8240595
تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان شهید دیالمه، پلاک 54، واحد 4
021-33544894-5