کریستال زرین

کریستال زرین

مدیرعامل: حسن طالبی

مدیرفروش: محسن رادصفت

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

آدرس ایمیل: info@kmfstone.com kmf.stone.ir@gmail.com
وب سایت: www.kmfstone.com
تلفن: 0253-8700125
نمابر 0253-8700128
آدرس دفتر مرکزی: قم- جاده اراک، کیلومتر7
قم- جاده اراک، کیلومتر7
0253-8700125