کریمی ماشین سازی

کریمی ماشین سازی

مدیریت: کریمی

تولیدکننده: ماشین‌های سنگبری

 

تلفن: 031-33800824
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 38، فرعی 38
تلفن همراه: 0913-1190925
اصفهان، محمودآباد، خیابان 38، فرعی 38
031-33800824