مدیریت: کریمی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت

نمابر 021-44273914
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان اشرفی، خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 47
تلفن همراه: 0912-3752007
تهران، خیابان اشرفی، خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه 47