مدیریت: افضلی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 021-56236199
نمابر 021-56236198
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 11، پلاک 22
تلفن همراه: 0912-2054305
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 11، پلاک 22
021-56236199