مدیریت: عربآبادی

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 249
تلفن همراه: 4202057 0912 : 9160695 0919
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 249