کمرشاهی تراورتن

کمرشاهی تراورتن

مدیریت: باقری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن کرم،

شکلاتی، بژ و عسلی

تلفن: 7334208 -0515 : 5420794 -0513 : 6650984 -0513
آدرس دفتر مرکزی: خراسان، گناباد، بیدخت
تلفن همراه: 5006473 -0915 (مهندس عباس زاده) : 3758951-0915 (باقری) : 3141406-0915 (فلاح) : 1154941-0915 (سید جلال زمانیان) : 8784276-0915
خراسان، گناباد، بیدخت
7334208 -0515 : 5420794 -0513 : 6650984 -0513