کمن کوه اعلاء ابرکوه

کمن کوه اعلاء ابرکوه

نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: ابركوه

بهرهبردار: عزیز طائی

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان اميرآباد شمالی، خيابان دوم، پلاک 51

نمابر 021-88005090
تلفن همراه: 0912-1986551