مدیریت: شجاعی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55302532
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهار راه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک 401
تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهار راه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک 401
021-55302532