مدیریت: حجازی – اکبری

تولیدکننده: تراورتن میاندوآب

آدرس دفتر مرکزی: دلیجان، شهرک صنعتی بوعلی
آدرس معدن: آذربایجان غربی، میاندوآب، معدن تراورتن پارمیس
دلیجان، شهرک صنعتی بوعلی