مدیریت: کوچکی – حاجهاشمی

تولیدکننده: ســنگهای تراورتن (ســفید، کرم، شکلاتی)

تلفن: 031-33803957
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)، نبش فلکه
تلفن همراه: 3027057 -0913 (کوچکی) و 1118795-0913 (حاج‌هاشمی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)، نبش فلکه
031-33803957