مدیریت: حسین اسماعیلی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی

(تراورتن)

 

 

تلفن: 086-43221014
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 1
آدرس معدن: محلات، جاده خمین، معدن آبیار آدرس معدن 2 : نطنز، معدن تراروتن ابیانه
تلفن همراه: 0918-1659417 , 0912-1202310
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه 1
086-43221014