تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتــن (عباسآباد، حاجیآباد، سیلور و شکلاتی)

تلفن: 031-33801101
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 42 فرعی سوم، کوچه لاله
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 42 فرعی سوم، کوچه لاله
031-33801101