کولاس سنگ محلات

کولاس سنگ محلات

مدیریت:‌هادی حبیبی

توزیع کننده: بورس انواع تراورتن

تلفن: 021-22984427 : 021-22984429
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شرق به غرب اتوبان بابایی، بعد از پمپ گاز، شماره 55، مجتمع سنگ شهید بابایی
تلفن همراه: 0912-1040057
تهران، شرق به غرب اتوبان بابایی، بعد از پمپ گاز، شماره 55، مجتمع سنگ شهید بابایی
021-22984427 : 021-22984429