کوهرنگ محلات

کوهرنگ محلات

مدیریت: امیری

تولیدکننــده: فــرآوری و توزیــع انــواع

تراورتنهای آتشکوه، حاجیآباد، دره بخاری

آدرس ایمیل: amiri.ata33@gmail.com
تلفن: 086-43252424
نمابر 086-43252425
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، کیلومتر 3جاده خمین، سنگبری کوهرنگ محلات
آدرس معدن: محــلات، کیلومتر 10جاده خمین، روستای سنجه باشی
محــلات، کیلومتر 3جاده خمین، سنگبری کوهرنگ محلات
086-43252424