مدیریت: امیری

فرآوری و توزیع انواع تراورتنهای آتشکوه، حاجیآباد، دره بخاری

آدرس ایمیل: amiri.ata33@gmail.com
تلفن: 3252424 -0864
نمابر 3252425 -0864
آدرس کارخانه: محلات، کیلومتر 3 جاده خمین، سنگبری کوهرنگ محلات
آدرس معدن: محلات، کیلومتر 10 جاده خمین، روستای سنجه‌باشی
3252424 -0864