مدیریت: رحیمی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و گیوتین

تلفن: 56225507 -021 و 56225508-021
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای کوچه سنگبری‌ها، پلاک54
تلفن همراه: 1763669 -0912(علی رحیمی)
شهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای کوچه سنگبری‌ها، پلاک54
56225507 -021 و 56225508-021