کوهیار سنگبری

کوهیار سنگبری

مدیریت: داورپناه

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن رنگی

تلفن: 031-33802457
نمابر 031-33804448
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهارراه آرد
تلفن همراه: 0913-3041508
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، نبش چهارراه آرد
031-33802457