مدیریت: کوهی

تولیدکننده: تراورتن عباس‌آباد، آتشکوه

 

 

تلفن: 031-33807443
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان14، روبروی بانک ملی
تلفن همراه: 0913-3129262 , 0913-1008108
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان14، روبروی بانک ملی
031-33807443