کوهی صنایع سنگ

کوهی صنایع سنگ

مدیریت: حاج محمدرضا کوهی

تولیدکننده: انواع تراورتن

تلفن: 0864-3323878, 0864-3324947 , 0864-3323838-40
آدرس دفتر مرکزی: محلات، کیلومتر 15جاده دلیجان، قطب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 0918-1658027
محلات، کیلومتر 15جاده دلیجان، قطب صنعتی نیم‌ور
0864-3323878, 0864-3324947 , 0864-3323838-40