کوهی مجتمع سنگ

کوهی مجتمع سنگ

مدیریت: حاج مصطفی کوهی

تولیدکننده: استخراج، فرآوری سنگهای ساختمانی شامل انواع سنگهای تراورتن، مرمریت، مرمر و لایم استون

آدرس ایمیل: info@koohistone.net
وب سایت: www.koohistone.net
تلفن: 45836412 -031
نمابر 45837450 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، تقاطع سوم
تلفن همراه: 3426272 -0912
اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، تقاطع سوم
45836412 -031