کوهی مجتمع سنگ

کوهی مجتمع سنگ

 مدیریت: حاج مصطفی کوهی

استخراج، تولید و فرآوری سنگهای

ساختمانی شامل انواع سنگهای تراورتن،

مرمریت، مرمر و لایم استون

آدرس ایمیل: info@koohistone.net
وب سایت: www.koohistone.net
تلفن: 031-45836412
نمابر 031-45837450
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، تقاطع سوم
تلفن همراه: 0912-3426272
اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، تقاطع سوم
031-45836412