کوه سفید فنجان بوانات

کوه سفید فنجان بوانات

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک 232، طبقه 3

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13