مدیریت: رضا توسلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن دهبید، گرانیت، مرمریت)

آدرس ایمیل: koohsangimahalat@yahoo.com
نمابر 086-43236140-41
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، لاله غربی
تلفن همراه: 0918-8661184 , 0912-2205200
محلات، شهرک صنعتی ارقده، لاله غربی
0918-8661184 , 0912-2205200