کوه عظیم یزد

کوه عظیم یزد

مدیریت: اقبالی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 035-35274162
نمابر 035-35275163
آدرس دفتر مرکزی: یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، سنگبری بهار
تلفن همراه: 0913-1534719
یزد، زارچ، شهرک صنعتی ولیعصر، سنگبری بهار
035-35274162