کوه نور پارس

کوه نور پارس

مدیریت: علی کریمی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن شرقی
تلفن همراه: 4520572 -0912 (مهدوی) و 3160503-0917 (کریمی)
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نسترن شرقی
4520572 -0912 (مهدوی) و 3160503-0917 (کریمی)