کوه نور پارس

کوه نور پارس

 مدیریت: امیر حسین موثق

آدرس ایمیل: info@royalstone.biz
وب سایت: www.royalstone.biz
تلفن: 021-56231055-6
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان قم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک 13
آدرس کارخانه: شیراز، برمشور، کارخانه کوه نور پارس
تلفن همراه: 0912-1861876
اتوبان قم، بعد از فرودگاه امام، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 11، پلاک 13
021-56231055-6