مدیریت: مرتضی ادریسی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن (سفید، کرم، شکلاتی) و مرمریت

تلفن: 031-42522983
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم مرکزی، سنگبری کوه نور
تلفن همراه: 0913-3316201 , 0913-3330117
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم مرکزی، سنگبری کوه نور
031-42522983