کیان سنگ لیدوما

کیان سنگ لیدوما

مدیریت: داوود رئیس صفری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

 

 

تلفن: 086-43236292-3
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده،  انتهای خیابــان زنبق غربی، قطعات 195و 203
تلفن همراه: 0912-2259407
محلات، شهرک صنعتی ارقده،  انتهای خیابــان زنبق غربی، قطعات 195و 203
086-43236292-3