مدیریت: رضایی حیدری

تولیدکننده انواع سنگهای آنتیک و تزئینی

تلفن: 55090530 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد شمالی، 20 متری وفا، پلاک20
تلفن همراه: 9494500 0919(حیدری) : 5155397 0912 (رضایی)
تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد شمالی، 20 متری وفا، پلاک20
55090530 -021