مدیریت: فدایی

تولیدکننده: دستگاههای سنگبری ساختمانی

وب سایت: www.kiansanat88.ir
تلفن: 02133742171
نمابر 02133743372
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، سه راه پل سیمان، روبروی بانک صادرات، پلاک 576
تلفن همراه: 09123102413
تهران، خیابان فدائیان اسلام، سه راه پل سیمان، روبروی بانک صادرات، پلاک 576
02133742171