مدیریت: نجفی

آدرس ایمیل: kiankasra@yahoo.com
وب سایت: www.kiankasra.ir
تلفن: 2270690 -0713 : 2270692 -0713 : 2260250 -0713
نمابر 2260249 -0713
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، چهارراه چنچنه، باغ ناری، خیابان نارون، نارون 14، پلاک 90
تلفن همراه: 1117362 -0917
فارس، شیراز، چهارراه چنچنه، باغ ناری، خیابان نارون، نارون 14، پلاک 90
2270690 -0713 : 2270692 -0713 : 2260250 -0713