کیمیای بیرجند

 کیمیای بیرجند

مدیریت: محمدی

تولیدکننــده: انواع ســــنگ‌های گرانیت،

تراورتــن و مرمریت با تکنولوژی ســیمک

ایتالیا

 

 

 

 

آدرس ایمیل: kimiagranite@gmail.com
تلفن: 056-32350096-7 , 056-32204444 , 056-32204193-4
نمابر 056-32204195
آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم12
آدرس کارخانه: بیرجند، شــهرک صنعتی، بلوار تولید، نبش تولید 5
تلفن همراه: مدیر فــروش: 3401353-0915 (محمدی)
بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم12
056-32350096-7 , 056-32204444 , 056-32204193-4