کیمیا سنگبری

کیمیا سنگبری

مدیریت: حاج حیدری – غفوری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33801095
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، انتهای خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1112028 , 0913-1111709 , 0913-1052101
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، انتهای خیابان 34
031-33801095