مدیریت: یزدان پناه

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55209100 , 021-55203531
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، بعد از پالایشگاه، شهر سنگ، روبروی خیابان هشتم، سنگ کیمیا
تلفن همراه: 1025630 -0912
جاده قدیم قم، بعد از پالایشگاه، شهر سنگ، روبروی خیابان هشتم، سنگ کیمیا
021-55209100 , 021-55203531