کیوان سنگبری

کیوان سنگبری

مدیریت: آذری و نمازی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56231583 , 021-56232745
نمابر 021-56232765
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی شهرک شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 8، پلاک C 130
تلفن همراه: 1833944 -0912 (آذری) و 4717145-0912 (نمازی) و 1254776-0912 (نمازی)
اتوبان تهران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی شهرک شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 8، پلاک C 130
021-56231583 , 021-56232745