مدیریت: حمید رضا قادرانی

آدرس ایمیل: hamid@keivanstone.com
وب سایت: www.keivanstone.com
تلفن: 021-56235797-8
نمابر 021-56233794
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 7
تلفن همراه: 0912-1900012
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 7
021-56235797-8