مدیریت: محمد علی کاظمی

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت، تراورتن، گرانیت

تلفن: 024-33773796
نمابر 024-33788076
آدرس دفتر مرکزی: زنجان، جاده تهران، جنب تعمیرگاه شهرداری، سنگبری کیوان
تلفن همراه: 0912-1417196
زنجان، جاده تهران، جنب تعمیرگاه شهرداری، سنگبری کیوان
024-33773796