گابــرو دیوریــت یلی بــلاغ میاندواب شماره 1

گابــرو دیوریــت یلی بــلاغ میاندواب  شماره 1

موقعيت: 40 كيلومتری مياندواب

نوع سنگ: گرانيت دلفينی و مشکی

بهرهبردار: شركت دلفين سنگ شاهين دژ

آدرس بهرهبردار: كيلومتر 12جاده مهاباد، جاده اندیشه، سنگبری كارتم

تلفن: 044-33384298-90
تلفن همراه: 0912-1131225
044-33384298-90