مدیریت: اطمینان

تهیه و تولید انواع سنگهای وارداتی و داخلی

تلفن: 56231332-3 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن2، پلاک24
تلفن همراه: 3123848 -0912
اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن2، پلاک24
56231332-3 -021