گدارسوز شمالی (صبا و ققنوس) و کارخانه سنگبری صمیمی

گدارسوز شمالی (صبا و ققنوس)  و کارخانه سنگبری صمیمی

 مدیریت: علیرضا صمیمی

تولیدکننده: سنگهای مرمریت کرم، صورتی، کاهویی، آب اناری و بژ

وب سایت: www.sabamarble.com
تلفن: 44353388 -071 : 44353600 -071
آدرس دفتر مرکزی: فارس،‌ آباده، شهرک صنعتی قدس
تلفن همراه: 1169470 -0912 : 1571349 -0912 : 1532265 -0917
فارس،‌ آباده، شهرک صنعتی قدس
44353388 -071 : 44353600 -071