گدارسوز شمالی

گدارسوز شمالی

نوع سنگ: مرمریت

موقعيت: ابركوه

بهره‌بردار: عليرضا صميمی

آدرس بهره‌بردار:‌آباده، شهرک صنعتی قدس، مجتمع معدنی و فرآوری صبا

 

تلفن: 071-44353600
نمابر 071-44353388
تلفن همراه: 0912-1571349  *  0912-1169470 * 0917-1532265 * 0937-3083926
071-44353600