مدیریت: ثابت

آدرس ایمیل: info@grandis-stone.com
وب سایت: www.grandis-stone.com
نمابر 021-44166291 : 021-44113492
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد، 3/1، پلاک 54
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد، 3/1، پلاک 54