مدیریت: محمود سیف‌اله‌پور- ابراهیم

امیرفرهنگی

تولیدکننده: سنگ گرانیت، تراورتن،  مرمریت

تلفن: 041-37780444-7
نمابر 041-37780446
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، بناب، جاده تبریز، جنب نیروگاه ســهند بناب، صنایع ســنگ گرانیت بناب
تلفن همراه: 0914-1218100 0912-1305685
آذربایجان شرقی، بناب، جاده تبریز، جنب نیروگاه ســهند بناب، صنایع ســنگ گرانیت بناب
041-37780444-7