گرانیت سالار

 گرانیت سالار

مدیریت: حاج عبداله مرادی

تولیدکننده: گرانیت خرمدره از استخراج تا

فرآوری (کوپ گرانیت و مرمریت پارمیس)

 

نمابر 0243-5528764 , 0243-5288097
آدرس دفتر مرکزی: خرمدره، خیابان ســید جمال‌الدین، بن بست 23، پلاک2
آدرس کارخانه: شهرک صنعتی شریف ابهر، جنب پارس حیاط
آدرس معدن: خرمدره، روســتای خراسانلو، معدن گرانیت حاج عبداله مرادی
تلفن همراه: 0912-3186315 , 0912-1421022 , 1411301 -0912
خرمدره، خیابان ســید جمال‌الدین، بن بست 23، پلاک2
0912-3186315 , 0912-1421022 , 1411301 -0912