گرانیت سفید تکاب

گرانیت سفید تکاب

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: رضا جمشيدی

آدرس بهرهبردار: اروميه، بلوار فردوسی، کوی1، کوچه اول، پلاک 11

تلفن: 33665466 -044
تلفن همراه: 0914-1415137
33665466 -044