گرانیت سفید نهر

گرانیت سفید نهر

موقعيت: سبزوار، روستای سدخرو

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت پارس معدن

آدرس بهرهبردار: فلکه دوم صادقيه، خيابان سازمان آب غربی، نبش گلستان2، ساختمان نور قائم، واحد 28

همراه:

تلفن: 021-44068852
تلفن همراه: 0912-3027224
021-44068852